banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi
Zamówienie o wartości poniżej 750 000 €

„Całodobowa ochrona fizyczna wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego Dyrekcji RZGW w Gliwicach wraz z przyległym terenem”


CPV 79710000-4

Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy Działu III: Przepisy szczególne, Rozdziału 6:  Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

I. 1) NAZWA I ADRES:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,  ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. (32) 777 49 50 , faks (32) 777 49 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Administracja rządowa niezespolona

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Całodobowa ochrona fizyczna wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego Dyrekcji RZGW w Gliwicach wraz z przyległym terenem”

Numer referencyjny
EZ/NW-370-7/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi społeczne

III.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2017 r.

III.2) Cena wybranej oferty brutto: 153 097,20 PLN

III.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PARASOL" Sp. z o.o., Al. Korfantego 51/21, 40-161 Katowice

IV. Ilość złożonych ofert: 9,  ilość ofert odrzuconych: 2