banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr NA-016.7.38.2017:

 

Pytanie 1. Zamawiający w Formularzu ofertowym- Załącznik nr 1 poz. 22 i 23 do Zapytania Ofertowego wpisał pozycję „zwrot do adresata", ale nie określił masy i gabarytu przesyłek listowych. Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza cenowego o masę i gabaryt zwracanych przesyłek listowych rejestrowanych?


Odpowiedź:

 

Tak, Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza cenowego o masę i gabaryt zwracanych przesyłek.

 

Pytanie 2. Zamawiający w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy przewiduje nadanie paczek pocztowych krajowych. Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata paczki pocztowej krajowej i konieczności jej zwrotu do nadawcy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza ofertowego o pozycje dotyczące kosztu zwrotów konkretnych paczek pocztowych krajowych ?


Odpowiedź:

 

Tak, Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza cenowego o pozycje dotyczące kosztów zwrotu konkretnych paczek krajowych.

 

Pytanie 3. Zamawiający w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy przewiduje nadanie paczek pocztowych zagranicznych. Opłaty za zwroty paczek zagranicznych wyliczane są na podstawie indywidualnej wyceny dokonanej przez organy celne państw adresatów, wobec czego niemożliwe jest określenie na etapie składania ofert, cen dotyczących zwrotów paczek zagranicznych. Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata paczki pocztowej zagranicznej i konieczności jej zwrotu do nadawcy oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Państw, z których przesyłka jest zwracana Zamawiający dopuszcza wycenę usługi zwrotu paczki zagranicznej na etapie realizacji usługi zgodnie z Art. 32 Ustawy Prawo Pocztowe?


Odpowiedź:

 

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę usługi zwrotu paczki zagranicznej na etapie realizacji usługi zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Pocztowe.

 

Pytanie 4. Zamawiający w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy przewiduje nadanie przesyłek kurierskich. Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki kurierskiej krajowej i konieczności jej zwrotu do nadawcy, Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza ofertowego o pozycje dotyczące kosztu zwrotów konkretnych przesyłek kurierskich krajowych ?


Odpowiedź:

 

Tak, Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza ofertowego o pozycje dotyczące kosztu zwrotów konkretnych przesyłek kurierskich krajowych.

 

Pytanie 5. Zamawiający w Formularzu oferty- Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego w pozycjach 13 i 15 wpisał przesyłki: ..ponadgabarytowe" i „gabarytowe". Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie oznaczeń „gabarytowa" i „ponadgabarytowa" a w zamian tego określenie przesyłek w gabarycie A i B zgodnie z Ustawą Prawo Pocztowe?


Odpowiedź:

 

Tak, Zamawiający zgadza się na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

Pytanie 6. Zamawiający w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wpisał pozycję: „paczka ekspresowa z doręczeniem tego samego dnia". Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie tej pozycji gdyż zgodnie z regulaminami Wykonawcy taka usługa jest dostępna tylko w wybranych relacjach i jest wyceniana każdorazowo ze względu na wagę i odległość?


Odpowiedź:

 

Tak, Zamawiający zgadza się na wykreślenie tej pozycji z Formularza ofertowego.

 

Pytanie 7. Zamawiający w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 poz. 11 przewiduje nadanie przesyłek z zadeklarowana wartością. Czy Zamawiający dopuszcza określenie gabarytu i strumienia wskazanych przesyłek? Pozwoli to na dokładne określenie kosztu przesyłki i dopasowanie oferty do potrzeb Klienta.


Odpowiedź:

 

Zamawiający przewiduje nadanie przesyłek krajowych o poniższych gabarytach.
Przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością (do 50 zł)
do 350 g. gabaryt A
do 1000 g. gabaryt A
do 1000 g. gabaryt B

1.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.- poprawiony