banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 1. Przedmiot zamówienia:

  „ Remont warsztatu pływającego „KRAB” i dźwigu „Lech” dla odnowienia klasy.”

  Przedmiotem zamówienia jest remont warsztatu pływającego „KRAB” oraz zamontowanego na jego pokładzie dźwigu „Lech” dla odnowienia klasy jednostki.

 2. Zakres robót określa Przedmiar robót dla zamówienia: „ Remont warsztatu pływającego „KRAB” i dźwigu „Lech” dla odnowienia klasy.”, stanowiący załącznik nr.1 do niniejszego zapytania – wg. którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Oferta powinna zawierać:
  - kosztorys ofertowy
  - pieczątkę firmową Oferenta
  - czytelny podpis Oferenta
  - datę sporządzenia
  - adres siedziby Oferenta, nr. telefonu
  - uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  (również koszty transportu jednostki na miejsce remontu)
  - cenę zawierającą kwotę netto + 23% VAT = kwota brutto.

 4. Prowadzący postępowanie: Krzysztof Kubowicz tel. (77)4820405; 691258774

 5. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia:
  od 04.05.2017 r do 30.06.2017 r.

 6. Sposób i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu 47-205 Kędzierzyn-Koźle; ul. Chełmońskiego 1 lub przesłać fax-em – nr. fax-u: (77)4829753

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane kryteria.

Załącznik nr.1 do pobrania