banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

"Likwidacja odsypiska w km 12+020 do 12+080 i 19+900 do 20+030 Kanału Gliwickiego."


Przedmiotem zamówienia jest - likwidacja odsypiska w w/w miejscach Kanału Gliwickiego transport osadu zestawem pływającym w miejsce wskazane przez Zamawiającego [ rejon Zb. Wodnego Dzierzno Duże] wyładunek i transport do 1 km .

 

Pismo z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej wraz z zakresem robót

 

Prowadzący postępowanie: Jerzy Lawiński tel. 077/4820405


Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 maj 2017r.


Ofertę należy złożyć w terminie:

 

do dnia 10.04.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie Koźlu ul. Chełmońskiego 1 lub ,

fax-em -77/ 4829753