banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

W dniu 10 września 2008r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się spotkanie Brytyjskiej Misji Handlowej ekspertów z sektora wodno-ściekowego z przedstawicielami RZGW Gliwice. Temat spotkania dotyczył, zakresu działalności RZGW oraz zadania na najbliższe lata a także problemów związanych z sektorem wodnym w regionie oraz współpracy obu stron.

 

 

 

Przedstawiciele Misji Brytyjskiej:

 

 • ARB Centrum I - Artur Kucybala Instrumentation Sales Manager
 • ARB - Terry Mizzi Global Flow Sales Manager
 • Halcrow - Mariusz Slezak Business Development Manager
 • Hydro-Logic - Rod Hawnt Managing Director
 • SPP Pumps - David Miller General Manager Water & Industrial
 • JBA Consulting - Olivier Saillofest Project Executive
 • British Water - Lila Webley International Director
 • UKTI - Jeremy Goad International Business Specialist

 

Przedstawiciele RZGW:

 

 • A. Wójcik - z-ca dyrektora ds. zasobów wodnych
 • H. Radaszkiewicz - Główny specjalista
 • R. Kuna - kierownik wydziału przygotowania i realizacji inwestycji
 • J. Drozd - wydział utrzymania wód i obiektów hydrotechnicznych
 • P. Jusiński - kierownik nadzoru wodnego Pławniowice
 • G. Gwóźdź - kierownik nadzoru wodnego
 • Sł. Zemła - kierownik zespołu zbiorników wodnych Przeczyce, Kuźnica Warężyńska
 • T. Piechocki - kierownik zbiornika wodnego Łąka
 • T. Cywiński - kierownik OKI
 • D. Popiołkiewicz-Blarowska - kierownik wydziału regionalnych systemów informacyjnych i katastru wodnego
 • T. Klimek - kierownik wydziału informatyki automatyki i telekomunikacji