Drukuj
Kategoria: spotkania
Odsłony: 6366


Dnia 19 września 2008r. odbyło się spotkanie przedstawiciela Hiszpańskiego Klastra Wodnego Pani Dyrektor Katarzyny Watras reprezentującej firmę ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting S.L. z Girony z Zarządem RZGW Gliwice. Podczas spotkania z-ca dyrektora ds. zasobów wodnych Artur R. Wójcik przedstawił zakres działania RZGW Gliwice oraz zasady gospodarowania wodami w Polsce i wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Omówiono także możliwość współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Hiszpanii.