banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Dnia 19 września 2008r. odbyło się spotkanie przedstawiciela Hiszpańskiego Klastra Wodnego Pani Dyrektor Katarzyny Watras reprezentującej firmę ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting S.L. z Girony z Zarządem RZGW Gliwice. Podczas spotkania z-ca dyrektora ds. zasobów wodnych Artur R. Wójcik przedstawił zakres działania RZGW Gliwice oraz zasady gospodarowania wodami w Polsce i wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Omówiono także możliwość współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Hiszpanii.