banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Środowisko Europy
Czwarty Raport Oceny

Streszczenie

 

Proces „Środowisko dla Europy" jednoczy obecnie 56 państw z trzech kontynentów w celu wspólnego zajęcia się kwestiami środowiskowymi. W ramach tego procesu, Europejska Agencja Środowiska przygotowała dla regionu paneuropejskiego serię raportów, które dostarczają aktualnych, istotnych dla polityki środowiskowej oraz wiarygodnych informacji na temat wzajemnych relacji pomiędzy środowiskiem a społeczeństwem. Pierwszy wyczerpujący raport na temat stanu paneuropejskiego środowiska został zaprezentowany w Sofii w 1995 r. Kolejne uaktualnione raporty zostały przedstawione na Konferencjach Ministerialnych w Aarhus w 1998 r. oraz w Kijowie w 2003 r. Niniejszy raport jest czwartym w tej serii. Tam, gdzie to możliwe, raport ocenia osiągnięte postępy, przede wszystkim w porównaniu do celów szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego oraz strategii środowiskowej dla państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej.

Cały artykuł Streszczenia Czwartego Raportu Oceny, można pobrać w formacie PDF w dziale Download Środowisko Europy - Czwarty Raport Oceny