banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

2008 – Międzynarodowy Rok Sanitacji (Higieny)Zgromadzenia Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2008 Rokiem Sanitacji (Higieny).

Więcej informacji na stronie: http://www.unsgab.org/top_page.htm

Materiał źródłowy:
Biuletyn ‘Water Sanitation and Health Newsletter’, numer 69, 28 marzec 2007