banerek

Centrum Operacyjne PGW WP  RZGW we Wrocławiu, informuje, że od dnia 21.03.2018 r.  od godz. 15:00 zostaje otwarty odcinek ODW Odry skanalizowanej ,  od śluzy Opatowice do mostów Piaskowego i Tumskiego

Pełna treść Komunikatu nr 9/2018 znajduje się na stronie internetowej PGW WP  RZGW we Wrocławiu w zakładce: „aktualności”; „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne

lub stronie bip:   http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/24384,24385/24385/

Informacja o wynikach wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2017 rok.

Przedstawiamy wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji KPOŚK na obszarze działania RZGW w Gliwicach obejmujący wykaz aglomeracji który zawiera:

- aglomeracje które przekazały poprawnie wypełnione sprawozdania,

- aglomeracje do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i uzyskano wyjaśnienia,

- aglomeracje do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i nie uzyskano wyjaśnienia.

Wyniki wstępnej analizy KPOŚK za 2017 rok

Dziękujemy za przedłożenie sprawozdań z realizacji KPOŚK.

Nadchodzący sezon żeglugowy na Kanale Gliwickim stał się okazją dla Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego, Przemysława Dacy do odwiedzin Portu Gliwice. 21 marca br. w towarzystwie p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Łukasza Lange oraz zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach – Marcina Nowaka, Prezes Wód Polskich wizytował nabrzeże portowe. Korzystając z gościnności Śląskiego Centrum Logistyki S.A. i możliwości spotkania w terenie, Prezes Wód Polskich zapoznał się z planami Zarządcy Portu Gliwice na nadchodzący sezon nawigacyjny. P.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach poinformował o planowanym terminie powrotu żeglugi na Kanał Gliwicki. Droga wodna będzie dostępna dla żeglugi od pierwszych dni kwietnia 2018 r.
Zgodnie z założeniami Śląskiego Centrum Logistyki żegluga towarowa na wodach Kanału Gliwickiego zostanie zintensyfikowana. Wszystko za sprawą planowanego podwojenia ilości węgla wyprawianego z Gliwic do Wrocławia. Przeładunek urobku został wznowiony w ubiegłym roku, po pięcioletniej przerwie. Pierwsze barki wypełnione węglem wypłynęły z Portu Gliwice 14 lipca 2017 r., by pokonując Kanał Gliwicki i rzekę Odrę, dotrzeć do Wrocławia. Tym samym zapoczątkowano transport zakontraktowanych ponad 120 tys. ton węgla. W nadchodzącym sezonie żeglugowym Kanałem Gliwickim może zostać wyprawionych blisko 250 tys. ton węgla.

W dniu 21 marca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca odbył wizytę terenową w Opolu i Gliwicach, w czasie której dokonał przeglądu sytuacji i monitoringu przygotowań do ewentualnego wezbrania na obszarze zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pobyt w terenie pozwolił Prezesowi PGW WP na dokonanie wspólnie z p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Łukaszem Lange, przeglądu postępów organizacyjnych Wód Polskich w jednostkach terenowych. Wizyta w Gliwicach stała się także okazją do spotkania Prezesa Wód Polskich z pracownikami Zarządów Zlewni oraz RZGW w Gliwicach i rozmowy o wyzwaniach, jakie w najbliższym czasie czekają gospodarkę wodną.

Prezes Wód Polskich odwiedził zlewnię Odry Opolskiej oraz Górnej Odry w ramach działań, zapowiedzianych w czasie konferencji prasowej, 15 marca br., poświęconej roli Wód Polskich w ochronie przed powodzią.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 21.03.2018 r. od godziny 6:00 UTC (7:00 CET) otwiera dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej ok km 98,6 do km 181,3 (granica PGW WP RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 180 cm.

Ochrona przed powodzią to najważniejsze zadanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – podkreślił prezes Przemysław Daca podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 marca w siedzibie Wód Polskich w Warszawie. Ta nowa rządowa organizacja powstała 1 stycznia tego roku na postawie ustawy Prawo wodne. Wody Polskie, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w naszym kraju, połączyły rozproszone wcześniej kompetencje m.in. z zakresu ochrony przed powodzią. Dzięki temu już wdrożono pierwsze usprawnienia. Powstał jeden alertowy e-mail na wypadek powodzi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W konferencji uczestniczyli również zastępcy prezesa Wód Polskich Joanna Kopczyńska i Krzysztof Woś.


Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową pt. "Monitoring zagrożeń powodziowych" na temat roli Wód Polskich w ochronie przed powodzią. Spotkanie odbędzie się jutro 15 marca (czwartek) o godz. 11.00. W siedzibie Wód Polskich w Warszawie, ulica Grzybowska 80/82 (VII piętro, sala 702).

W konferencji wezmą udział: Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś. Prosimy o potwierdzenie obecności.

Sergiusz Kieruzel
Rzecznik prasowy PGW Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie się odbywało w godz.7.00 – 17.00 w pokoju nr 104 (sala konferencyjna).

Dla ułatwienia przygotowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacje wniosków o zatwierdzenie taryf, udostępniamy na naszej stronie wersje edytowalne wzorów tabel, które stanowią załączniki do wniosku taryfowego oraz samego wniosku. Wzory te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Publikujemy również instrukcję dotyczącą wypełnienia Tabeli I.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do 12 marca powinny przesłać do odpowiednich oddziałów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o zatwierdzenie taryf. W strukturze PGW Wody Polskie na poziomie centralnym i w 11 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej zostały wyodrębnione wydziały taryf, a pracownicy tych komórek zostali już przeszkoleni w zakresie rozpatrywania wniosków o zatwierdzenie taryf składanych przez przedsiębiorców.

 

Wniosek taryfowy

Tabele

Instrukcja Tabela I

W Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozporządzenie określa właściwość terytorialną organu regulacyjnego – dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej – w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozporządzenie wskazuje zasięgi działania dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikiem do rozporządzenia jest wykaz, w którym każda gmina została przyporządkowana jednemu z 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Wodach Polskich.