Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 1342

GL.ZUZ.2.421.265.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych z terenu zakładu do wód, budowę wylotu brzegowego do potoku Rudawka w km 2+045, zarurowanie odcinków rowów melioracyjnych.