Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Katowice
Odsłony: 1346

GL.ZUZ.2.421.301.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Psarach pozwolenia wodnoprawnego na odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych z osiedla domków jednorodzinnych w Malinowicach oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących wyłącznie ścieki bytowe, z oczyszczalni ścieków „Malinowice” do rowu ziemnego, zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 813/1, obręb Malinowice, gmina Psary, powiat będziński.