Drukuj
Kategoria: Obwieszczenia
Odsłony: 2161

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 19 września 2016 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy”

Załączniki:

- Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 19 września 2016 r

- Formularz składania uwag