banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Różne

Up

Różne

art.4 ust.3 ustawy o rybactwie śródlądowym
Notatka z wspólnego posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej 16.10.2013
Notatka z zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach Konkursu Sołectwo Przyjazne Środowisku
Instrukcja obsługi serwisu i aplikacji Mapa GIS
Kampania informacyjna nt. opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Notatka z posiedzenia Rad GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW WODNYCH: Małej Wisły i Górnej Odry
Krajowe Forum Wodne
Badania społeczne i marketingowe przeprowadzone na zlecenie KZGW
Komunikat dla żeglugi
Osiągnięcia II kadencji Rad Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry
Kopia odwołania do przetargu na Usługi archeologiczne (1-11)
Opłaty za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa
Harmonogram Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry
Wykaz dróg śródlądowych za korzystanie z których uiszcza się należności
Wykaz dróg śródlądowych za korzystanie z których uiszcza się należności
Program dni otwartych na śluzie Rudziniec
Jednolite części wód (JCW)
Jednolite części wód powierzchniowych na obszarze RZGW w Gliwicach - Mapa
Jednolite cz ęści wód podziemnych na obszarze RZGW w Gliwicach - Mapa
 
 
Powered by Phoca Download