banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Śluza Rudziniec

Manewry operacyjne "Śluza 2015"

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniach od 2 do 4 września zorganizował już po raz piąty ćwiczenia operacyjne, w których uczestniczyło blisko 100 przedstawicieli różnych służb. Wspólnie doskonalili działania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Tegoroczne szkolenie odbyło się na jednej z sześciu śluz Kanału Gliwickiego – w Rudzińcu. To właśnie rudziniecka śluza w czwartek 3 września... stała się ofiarą ataku terrorystycznego!

Kiedy kierownik rudzinieckiej śluzy szedł do pracy nic nie wskazywało, że zapamięta ten na długo. Wszystko zaczęło się, gdy na zamkniętej bramie obiektu zobaczył informację, że śluza została zajęta przez terrorystów, a pracownicy pojmani jako zakładnicy. Terroryści grożą rozstrzelaniem zakładników i zniszczeniem śluzy w Rudzińcu. Oczekują uwolnienia zatrzymanych wcześniej trzech członków swojego ugrupowania i podstawienia im helikoptera. Kierownik przypomniał sobie wydarzenia sprzed kilku dni, kiedy nad wrotami śluzy unosił się dron, a potężne wrota pracowały samoczynnie bez udziału obsługi. Po tym sabotażowym zdarzeniu RZGW wzmocnił ochronę obiektu. Nim kierownik zdołał pozbierać myśli w jego kierunku padły pierwsze strzały…

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z rozpoczęciem sezonu letniego nawiązał współpracę z Komendą Miejską Policji w Gliwicach, polegającą na udostępnieniu przez gliwicki RZGW części nieruchomości na terenie Nadzoru Wodnego, gdzie zaplecze socjalno-biurowe mają funkcjonariusze pełniący służbę na wodach i terenach przywodnych. Stróże prawa mają łatwy dostęp do wody i możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia, ponieważ znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, a od miejsca postoju łodzi patrolowych dzieli ich tylko kilkadziesiąt metrów.

Nawiązana współpraca wpłynie na bezpieczeństwo, które RZGW w Gliwicach postrzega priorytetowo na terenie administrowanych przez siebie obiektów.

Postęp prac na budowie suchego zbiornika Racibórz Dolny był głównym celem wczorajszej wizyty Doroty Niedzieli, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialnej za gospodarkę wodną, w Raciborzu.

Dzięki raciborskiemu polderowi możliwa będzie redukcja wysokość fali powodziowej na rzece Odrze. To zaś oznacza radykalną poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla 2,5 mln ludzi żyjących i pracujących w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry.

Polder pozwoli ochronić takie miasta, jak: Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg, Oławę, Wrocław, a także wsie z terenu województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

- Polder raciborski to kluczowa inwestycja przeciwpowodziowa południowo-zachodniej Polski. Największy suchy zbiornik w naszym kraju, a rozmiarami porównywalny tylko ze Świnną Porębą. Gdybyśmy mieli ten zbiornik w 1997 r., to straty powodziowe w Raciborzu, Opolu i Wrocławiu byłyby mniejsze aż o 99% – powiedziała Dorota Niedziela na spotkaniu z władzami samorządowymi, inwestorem i wykonawcami.

W ubiegłym tygodniu w Szybie Maciej w Zabrzu odbyła się konferencja podsumowująca tegoroczne święto Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADA.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W tym roku obiektem zaprzyjaźnionym INDUSTRIADY został Kanał Gliwicki i reprezentująca go śluza Rudziniec. Przygotowany program wydarzeń okazał się na tyle atrakcyjny, że uzyskał miano HITU całego Festiwalu, co w połączeniu z przewrotnym zaproszeniem – „Wpuścimy Was w Kanał!”, sprawiło że 13 czerwca do Rudzińca przybyły tłumy spragnionych industrialnych wrażeń.
Konferencja podsumowująca była okazją do wręczenia podziękowań i pamiątkowych upominków, które z rąk członka Zarządu Województwa Śląskiego, Henryka Mercika w imieniu RZGW odebrał Dyrektor, Tomasz Cywiński.
Jak poinformowali organizatorzy całego Festiwalu w wydarzeniach 13 czerwca wzięła udział rekordowa liczba 80 tys. osób.

Serdecznie zapraszamy na konferencję regionalną, dotyczącą projektu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry, zorganizowaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Konferencja odbędzie się 16 czerwca (we wtorek) w godz. 9.30-15.30 w Hotelu Malinowski, przy ul. Portowej 4 w Gliwicach, ramach trwających do 22 czerwca 2015 r. konsultacji społecznych ww. dokumentów.

Zapraszamy do udziału!

Tłumy rządnych industrialnych wrażeń i ciekawych wodniackiej przygody zawitały w minioną sobotę na jedną ze śluz Kanału Gliwickiego w Rudzińcu, gdzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zorganizował szereg atrakcji w ramach tegorocznej INDUSTRIADY.

29 maja i 2 czerwca br. w ramach prac nad projektem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym odbyły się w Gliwicach spotkania Komitetów Sterujących Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Było to zarazem 43 i 44 spotkanie spośród wszystkich, które dotychczas miały miejsce w regionach wodnych administrowanych przez RZGW w Gliwicach. Zarówno w czasie prac Zespołów i Grup Planistycznych Zlewni, jak i Komitetów Sterujących, przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w gospodarkę wodną, wspólnie wypracowywali rozwiązania, które mogą mieć wpływ dla minimalizowania ryzyka powodzi w regionie w ciągu kolejnych 6-ciu lat.

 

 

 

 

Spotkajmy się na krańcach INDUSTRIADY!
Śluza Rudziniec na Kanale Gliwickim zaprasza!

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w czasie tegorocznego Festiwalu Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADA 2015, zaprezentuje mieszkańcom regionu Kanał Gliwicki – Obiekt Zaprzyjaźniony Festiwalu. Dzień taki, jak sobota 13 czerwca zdarza się rzadko, ponieważ wszystkie obiekty hydrotechniczne na tej drodze wodnej są w stałej eksploatacji i wstęp na ich teren nie jest możliwy. W drugą sobotę czerwca RZGW otworzy jednak śluzę w Rudzińcu dla odwiedzających. Będzie można wówczas, podążając w ślad za operatorami śluzy zobaczyć na co dzień ukryte przed widokiem publicznym zakamarki i urządzenia, które wprawiają w ruch potężną maszynerię. Zwiedzający wyruszą również w rejs statkiem pasażerskim po Kanale Gliwickim, by doświadczyć śluzowania, zobaczyć śluzę i jej otoczenie od strony wody, a po rejsie opatrzonym komentarzem kapitana wrócić na teren śluzy, gdzie zaplanowano kolejne propozycje. Na najmłodszych pasjonatów idnustrialu będzie czekał wodny park atrakcji nad Kanałem Gliwickim, gdzie dzieci i młodzież m.in. wezmą udział w grze wielkoformatowej, warsztatach naukowych i artystycznych, sprawdzą w jaki sposób woda wytwarza energię, jak powstaje wir wodny, spróbują swoich sił rywalizując w wyścigu statków. Ponadto będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia i zobaczyć mini wystawę infografiki, przedstawiającej Kanał Gliwicki i obiekty RZGW w Gliwicach. W czasie wizyty na śluzie będzie można nasycić nie tylko wzrok i ducha – pojawi się też coś dla ciała. Wydarzeniom w Rudzińcu będzie się przypatrywać Radio Fest i Radio CCM, by ze swojego mobilnego radio-wozu na bieżąco zdawać relację na swoich falach. Uczestnicy będą mieli okazję, by pozdrowić swoich bliskich i zajrzeć do wnętrza wozu satelitarnego.

Zaawansowanie prac nad Planami Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria, modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy w woj. śląskim, plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki to główne tematy, którym poświęcono XV-te w tej kadencji spotkanie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych, będących w administracji RZGW w Gliwicach.
26 maja uczestnicy obrad poznali szczegóły I etapu prac w ramach projektu modernizacji obiektów przeciwpowodziowych doliny rzeki Przemszy w woj. śląskim, którego zakres dotyczy Zbiornika Przeczyce. Cały projekt obejmie również uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria. Jak poinformował członków Rad, Bartosz Baliński z Zarządu Zlewni Przemszy w Przeczycach, realizowany projekt umożliwi również alimentowanie niskich przepływów w zakresie niezbędnym dla odbiorców wody poniżej zbiorników, powstrzyma postępującą erozję denną oraz przywróci przekrój regulacyjny rzeki na odcinku prowadzonych robót.
Uwagę zebranych zwrócił także powstający Plan przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów wodnych, administrowanych przez RZGW w Gliwicach, który przybliżył przedstawiciel wykonawcy (MGGP), Jerzy Grela.
Uczestnikom spotkania zaprezentowano również stan zaawansowania prac nad Planami Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz wdrażania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Tematy przedstawione przez Przemysława Mrzilka, kierownika Wydziału Przeciwpowodziowego RZGW w Gliwicach, wzbudziły duże zainteresowanie członków Rad.
W czasie dyskusji poruszano kwestie definicyjne i systemowe dla zjawiska suszy, zastanawiano się również w kontekście wyjątkowej specyfiki regionu, zarządzanego przez gliwicki RZGW, kiedy kończy się deficyt wody, a zaczyna susza? Rady rozważały także kwestie inwestycji ujętych w projektach Planów ZRP i narzędzi wspierających ich realizację.
Spotkanie stało się okazją do owocnej wymiany opinii i rozmów w gronie ekspertów.