banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01 1/) instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW w Gliwicach) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKTY PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla kontraktów na roboty A2-1, A2-2, A2-3 oraz PROJEKT RAPORTU O ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Dokumenty mogą Państwo pobrać z serwera FTP.

Każdy zainteresowany może:

 

 1. zapoznać się z :
  1. PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DLA KONTRAKTÓW;
   A2-1 DROGI I INFRASTRUKTURA DLA NOWEJ WSI
   A2-2 ENERGIA DLA NOWEJ WSI
  2. PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DLA KONTRAKTU A2-3 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
  3. PROJEKTEM RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE NOWEJ WSI DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOSCI NIEBOCZOWY W GMINIE LUBOMIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

  4. przez 23 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia: w siedzibie Biura Wdrażania Projektu RZGW Gliwice mieszczącym się w Raciborzu: ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18, pokój 7 w dniach roboczych od godziny 8.30 do godziny 14.30 lub poprzez stronę WWW http://gliwice.rzgw.gov.pl/.
 2. składać uwagi i wnioski odnośnie
  1. PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DLA KONTRAKTÓW;
   A2-1 DROGI I INFRASTRUKTURA DLA NOWEJ WSI
   A2-2 ENERGIA DLA NOWEJ WSI
  2. PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DLA KONTRAKTU A2-3 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
  3. PROJEKTU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE NOWEJ WSI DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOSCI NIEBOCZOWY W GMINIE LUBOMIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie lub do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach od 14.08.2013 do 05.09.2013 (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest RZGW w Gliwicach.

Po 23-dniowym okresie udostępnienia do wglądu w/w projektów dokumentów tj. w dniu 06.09.2013 o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubomia w Lubomii, ul. Szkolna 1 odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione będą informacje o w/w projektach Odbędzie się publiczna dyskusja nad złożonymi wcześniej lub w trakcie tego spotkania wnioskami i uwagami dotyczącymi w/w dokumentów.

1/ treść dostępna pod adresem:

http://web.worldbank.org/WEBSITE/EKSTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064724~MENUPK:64701763~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html