banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

zdjecie

W dniu 18.06.2013r w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie w obecności  przedstawicieli resortu: Sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego,  Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Pana Witolda Sumisławskiego oraz Dyrektora w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry – Pana Janusza Zaleskiego  miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację Zbiornika Racibórz Dolny.

Sygnatariuszami przedmiotowej umowy byli p.o. Dyrektora RZGW Gliwice /inwestor/ –  Pan Tomasz Cywiński oraz Dyrektor Regionalny Dragados S.A. Oddział w Polsce /wykonawca/– Pan Andres Gonzalez Lopez, wykonawca. Wartość kontraktu
z wykonawcą wyniesie ponad 936 mln zł.


Budowa Zbiornika Racibórz Dolny to największa i przełomowa dla ochrony przeciwpowodziowej inwestycja w Polsce.


Wykonanie przedmiotowej umowy (stanowiącej część Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry) będzie kosztowało ok. 2,5 mld zł, ale to kwota o wiele mniejsza od wydatków poniesionych na pokrycie szkód powodziowych z 1997 roku – 3,5 mld zł. Sfinansowanie inwestycji jest możliwe dzięki umowom podpisanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej umowy z Bankiem Światowym i Bankiem Rozwoju Rady Europy.


Zbiornik w Raciborzu będzie suchym polderem, który zmagazynuje nadmiar wód i obniży w znaczący sposób wysokość fali powodziowej. Realizacja inwestycji pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i co więcej, uchronić życie milionów  mieszkańców dorzecza Górnej i Środkowej Odry.