banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

zdjęcie ze spotkania

 

W dniu 11 grudnia 2012 r, w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry.

 

 

 

 

 

 

 


Podczas spotkania przedstawiono następujące prezentacje:

  • „Podsumowanie roku 2012 w zakresie dotyczącym zadań w ramach: działań informacyjnych, konsultacji społecznych, edukacji oraz elementów promocji RZGW Gliwice” – Pani Kornelia Ożóg /specjalista Wydziału NSNM/;
  • „ Stan zaawansowania prac nad sporządzeniem warunków korzystania z wód” – Pan Tomasz Masarczyk /przedstawiciel Wydziału ZDW/;
  • „Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym – kontekst i stan zaawansowania prac” – Pan Przemysław Mrzilek /kierownik OKI RZGW Gliwice/;
  • „Relacja z przebiegu oraz informacja o efektach Seminarium Naukowego we Wrocławiu – Pani dr inż Ewa Owczarek-Nowak” /Sekretarz Rady GWRW MW/;
  • „Opowieści z podróży …” – Pan prof. Mariusz Rzętała /członek Rady GWRW MW/.