banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

zdjecie

W dniu 26 listopada 2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji wydania przez Wojewodę Śląskiego - Zygmunta Łukaszczyka pozwolenia na budowę Zbiornika Racibórz Dolny. Wojewoda przekazał dokumenty na ręce Tomasza Cywińskiego – p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Znaczenie obiektu dla ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry jest kluczowe stanowi on jeden z głównych elementów rządowego "Programu dla Odry 2006".

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektora Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry - Witolda Krochmala, przewidywana wartość budowy zbiornika zamknie się w kwocie 259,1 mln euro.

 

Prezydent RP Bronisław Komorowski wystosował do uczestników uroczystości list, w którym czytamy m.in.:: "Dzięki powstaniu zbiornika Racibórz system ochrony przeciwpowodziowej województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego będzie w stanie skutecznie powstrzymać żywioł ocalając życie i zabezpieczając mienie ludzkie przed zniszczeniem. (…)

 

Podczas konferencji zorganizowanej przed formalnym przekazaniem dokumentów miała miejsce projekcja filmu nt. dramatycznej sytuacji w trakcie powodzi, która miała miejsce w 1997 roku.

 

W uroczystości wzięli udział m.in.: wiceminister Rozwoju Regionalnego - Adam Zdziebło, poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek, Prezes WFOŚiGW w Katowicach - Gabriela Lenartowicz, Starosta Raciborski - Adam Hajduk, wójt Krzyżanowic - Grzegorz Utracki, wójt gminy Lubomia - Czesław Burek. Głos zabrali Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski; Tomasz Cywiński – p.o. Dyrektora RZGW Gliwice oraz Gabriela Lenartowicz - Prezes WFOŚiGW w Katowicach podkreślając zgodnie, iż Zbiornik Racibórz zapewni retencję powodziową, która umożliwi znaczne obniżenie przepływów poniżej zbiornika, a tym samym zwiększy skuteczność istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej. Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk stwierdził, że w sprawie Zbiornika jest optymistą - wyraził przekonanie co do powodzenia i terminowej realizacji inwestycji.

Akcentowano także, iż polder, czyli suchy zbiornik - jest najlepszym rozwiązaniem dla środowiska naturalnego. Będzie on wypełniany nadmiarem wody, wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Źródło: serwis nasz.rzacibórz.pl oraz informacje własne
Foto: nasz.racibórz.pl