banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

14 listopada 2012 r. obchodzono GIS Day. Jednym z tegorocznych organizatorów był Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Reprezentująca RZGW w Gliwicach pani Dorota Popiołkiewicz–Blarowska wystąpiła z prezentacją na temat baz danych przestrzennych prowadzonych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

GIS Day powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri i organizowany jest na świecie od roku 1987. Uczestnicy GIS Day są zapoznawani z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej, pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach http://gisday.us.edu.pl oraz www.esri.pl