banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 25 października 2012 r. w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne pt.: „Zjawisko suszy – zagrożenia i problemy”.

 

Notatkę ze spotkania mogą Państwo pobrać z serwera FTP.