banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

oraz STAŁYCH KOMISJI ds. UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA przy RADACH GWRW MW i GOz udziałem GOŚCI

w formie rejsu po Kanale Gliwickim, 
28 czerwca 2012 r.


SPOTKANIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU:


„DAMEN SHIPYARDS KOŹLE” SP. Z O.O


oraz
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

 


W dniu 28 czerwca 2012 roku miało miejsce wyjazdowe posiedzenie członków Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa działających przy Radach, a także GOŚCI HONOROWYCH i ekspertów; z udziałem przedstawicieli mediów branżowych. Była z nami Pani Ewa Skupińska - Redaktor naczelna miesięcznika „Gospodarka Wodna”.

 


Spotkanie przeprowadzono w formie konferencji naukowo-technicznej – był to rejs statkiem szkolnym „Sucharski” po Kanale Gliwickim.

Wydarzenie organizował i koordynował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
z inicjatywy i przy wsparciu Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych
Małej Wisły i Górnej Odry.
W rejsie uczestniczyło 55 osób. Zaproszenia otrzymali eksperci z dziedziny gospodarki wodnej i dziedzin pokrewnych oraz goście honorowi - przedstawiciele administracji wodnej szczebla centralnego: Pan Janusz Wiśniewski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz administracji samorządowej szczebla powiatowego: przedstawiciel Gospodarza Ziemi KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEJ - Pani Gabriela Tomik /Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego/.

Spotkanie miało także akcenty bardzo uroczyste – sześcioro spośród Członków Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry uhonorowano odznaką resortową Ministra Środowiska. Aktu dekoracji dokonał Pan Janusz Wiśniewski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.


Uczestników spotkania powitali Przewodniczący Rad GWRW MW i GO: Pan Andrzej Siudy i Pan Stanisław Staniszewski oraz przedstawiciel Zarządu Stoczni „DAMEN SHIPYARDS KOŹLE” Sp. z o.o. - Pan Janusz Bialic, który był także naszym Przewodnikiem podczas zwiedzania STOCZNI. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia wybranych obiektów Stoczni DAMEN. Ten punkt porządku dnia cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem, zwiedzający byli pod wielkim wrażeniem możliwości i osiągnięć stoczni.

PROJEKCJA filmu o zakresie produkcji grupy „DAMEN” odbyła się na pokładzie statku szkolnego „SUCHARSKI”.
Gości na pokładzie powitała Pani Gabriela Tomik – Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego;
a także Przewodniczący Prezydium Rady GWRW Górnej Odry – Stanisława Staniszewski.

Uroczyście powitano także Prezesa KZGW oraz Dyrektora RZGW Gliwice; którzy dołączyli do grona uczestników.

Rozpoczął się rejs…, podczas którego przewodnikami byli Pan Grzegorz Nadolski - Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte oraz Pan Mariusz Przybylski – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-KoźluUroczystym akcentem spotkania było wręczenie przez Pana Janusza Wiśniewskiego - Prezesa KZGW
odznaki honorowej za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:


Odznaczeni:


1. Barbara Koral
2. Krzysztof Filipek
3. Władysław Masełko
4. Roman Stanisław Kendzia
5. Andrzej Siudy
6. Tadeusz Zuber


Nastąpiło parafowanie wspólnej Uchwały Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły, Górnej Wisły, Górnej Odry i Środkowej Odry w sprawie: przekazania stanowiska sformułowanego w wyniku Seminarium problemowego z zakresu zagadnień dotyczących ochrony przeciwpowodziowej oraz perspektyw rozwoju żeglugi śródlądowej.


Pogoda dopisała…

WSZYSCY ZAINTERESOWANI MIELI MOŻLIWOŚC ZWIEDZENIA OBIEKTU ŚLUZY KŁODNICA.Uczestnicy seminarium w części merytorycznej wysłuchali wystąpień:

  • mgr MARIUSZ PRZYBYLSKI /Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu/: „Port Koźle – lata świetności i upadku”.

  • dr JAN PYŚ /Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu/: „Ekologiczne walory Odrzańskiej Drogi Wodnej”.

  • mgr inż. WOJCIECH BOSAK /Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie/: „Wybrane elementy projektowanych dróg wodnych na terenie działania obecnego RZGW w Krakowie w okresie XX i XXI wieku (programowanie międzynarodowe)”.

  • dr BOGDAN TOMASZEK /Członek Rady GWRW Górnej Odry/: „Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry w Kędzierzynie-Koźlu”.

  • mgr inż. JAROSŁAW SMYŁŁA /RZGW Gliwice/: „Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego".

  • mgr inż. RAFAŁ ŁAGOSZ /RZGW Gliwice/: „Zbiornik Racibórz Dolny w świetle kontroli NIK. Czy jest możliwe usprawnienie procesu inwestycyjnego?”

  • dr inż. EWA OWCZAREK-NOWAK /Sekretarz Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły/: „Spółki wodne - zasady działania, szanse i zagrożenia”.

  • dr LEON KURCZABIŃSKI /Katowicki Holding Węglowy S.A. /: „Węgiel w polityce energetycznej Polski, w świetle Unijnych uwarunkowań klimatyczno - energetycznych".

  • dr SZYMON BZOMA - „Program ochrony kormorana w Polsce – strategia zarządzania populacją”.Dyskusja po tak bogatym materiale, przekazanym przez Autorów wystąpień, była przebogata w wątki merytoryczne - ale zmierzała także do podsumowań syntetyzujących wnioski ze spotkania.
Podsumowania omawianych zagadnień dokonała dr inż. Ewa OWCZAREK-NOWAK /Sekretarz Rady GOSPODARKI Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły/, prosząc wszystkich uczestników o aktywny udział w redagowaniu UCHWAŁY, która zawierać będzie wnioski i postulaty z posiedzenia.SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SPOTKANIU WSZYSTKIM NASZYM GOŚCIOM, SZCZEGÓLNE SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI SKŁADAMY WYKŁADOWCOM ZA TRUD PRZYGOTOWANIA I WYGŁOSZENIA REFERATÓW.

SPONSOROM DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE ORGANIZACYJNO-FINANSOWE!!!!