banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

22 marca 2012r. obchodzić będziemy 19. Światowy Dzień Wody.

W tym roku hasło Światowego Dnia Wody to:

"Bezpieczeństwo Wody i Żywności"


Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem podjęcia tych działań był fakt, iż ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

PO RAZ PIERWSZY OBCHODZONO GO W 1994 r. POD HASŁEM „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”.

 

1995 – Kobiety a woda

1996 – Woda dla spragnionych miast

1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?

1998 – Wody podziemne – niewidoczne zasoby

1999 – Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody

2000 – Woda dla XXI wieku

2001 – Woda a zdrowie

2002 – Woda dla rozwoju

2003 – Woda dla przyszłości

2004 – Woda i kataklizmy

2005 – Woda dla życia

2006 – Woda a kultura (koordynatorem było UNESCO)

2007 – Radzić sobie z niedoborem wody (koordynatorem było FAO)

2008 – Woda a warunki sanitarne

2009 – Woda w zmieniającym się świecie

2010 – Clean Water for a Healthy World[1]

2011 – Woda dla miast

W grudniu 2003 r. Zgromadzenie ONZ ustanowiło lata 2005-2015 Międzynarodową Dekadą dla Akcji „Woda dla Życia”.

Każdego roku uroczyste obchody odbywają się pod innym, specjalnym hasłem, ideą święta jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego znaczenia prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję kraju i zdrowie oraz jakość życia jednostki.


Celem obchodów jest informowanie i uświadamianie ludziom, że woda jest niezbędna do życia każdego organizmu. Musimy wszyscy dbać o jej jakość i troszczyć się o to, by była dostępna w odpowiedniej ilości. Wszyscy mamy na to wpływ !!!


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w tym roku planuje przeprowadzić sześć spotkań edukacyjno-informacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Organizowane one będą w okresie od marca do czerwca. W miarę możliwości /jeśli dopisze ładna pogoda/ zostaną wzbogacone o zajęcia plenerowe.

Zgodnie z realizowanymi wcześniej scenariuszami tego typu wydarzeń, w ramach każdego ze spotkań planowane są: pogadanki edukacyjne, doświadczenia z wodą (w formie zabawy), dyskusja i wymiana poglądów z Młodymi Ekologami, zajęcia plastyczne /w formie warsztatów – praca w grupach tematycznych/ oraz ocena przebiegu i efektów spotkania przez młodych uczestników oraz ich Wychowawców.

Z tej okazji UCZESTNICY SPOTKAŃ OTRZYMAJĄ BARWNE I NIEZWYKLE INTERESUJĄCE MATERIAŁY EDUKACYJNO-PROMOCYJNE przygotowane przez RZGW Gliwice /w tym także publikację opracowaną przez KZGW: „Woda źródłem życia”/.

 

Prace plastyczne wykonały dzieci z Gminnego Przedszkola nr 8 w Przezchlebiu

Źródło: WIKIPEDIA - wolna encyklopedia oraz Wojciech Majewski IMGW PIB Warszawa Komitet Gospodarki Wodnej PAN „Światowy Dzień Wody 2012” – Gospodarka Wodna 3/2012.