banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

KRAJOWE FORUM WODNE

28-02-2012

Warszawa

Na forum zaproszono 120 ekspertów, przedstawicieli organów, instytucji i organizacji z obszaru dorzeczy Wisły oraz Odry. Celem spotkania było przeprowadzenie debaty na temat efektów konsultacji projektów dokumentów: „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej (IPGW) dla obszarów dorzeczy”.