banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, trwających od 1.09.2011 - 29.02.2012 r., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie tematem planów gospodarowania wodami w Polsce na lata 2010-2015 – aktualizacja dokumentów w ramach II CYKLU PLANISTYCZNEGO. Poprzez swój aktywny udział w konsultacjach społecznych przyczynili się Państwo do współtworzenia i udoskonalania tych dokumentów.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które w aktywny sposób włączyły się w proces konsultacji społecznych poprzez:

 

  • zapoznanie się z materiałami informacyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej RZGW,
  • wypełnienie i przekazanie ankiety dot. projektów dokumentów,
  • zgłoszenie uwag, opinii i wniosków dot. projektów „Harmonogramu…” i „Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”,

 

Wnosząc uwagi, wnioski, propozycje uczestniczyliście Państwo w PLANOWANIU razem z nami przyszłości gospodarki wodnej… Dziękujemy Państwu za zaangażowanie w proces planowania przyszłości Polskiej Gospodarki Wodnej, której kondycja ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia Obywateli.