banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W DNIACH 22-25 LISTOPADA 2011 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prezentował swoje stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska - „POLEKO” w Poznaniu.

 

RZGW Gliwice delegował swoich przedstawicieli na targi celem zapewnienia wsparcia merytorycznego oraz organizacji i obsługi stoiska promocyjno-konsultacyjnego. Delegacja przedstawicieli RZGW Gliwice pełniła dyżur w dniu 25 listopada 2011 r.

 

Materiały informacyjno-promocyjne rozeszły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. Znaczącą część odbiorców stanowili nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich wychowankowie – co dobrze rokuje na przyszłość. Wiedza zdobyta przez dzisiejszą młodzież z pewnością będzie procentować w postaci pełnej szacunku dla środowiska naturalnego postawy młodego pokolenia.