banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

zapobiegania wystąpieniu strat i łagodzeniu skutków działania żywiołu w relacji z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego oraz perspektyw – możliwości i zagrożeń rozwoju żeglugi śródlądowej


W dniu 18 października 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się spotkanie w formie warsztatów, dotyczące zagadnień ochrony przeciwpowodziowej - zapobiegania wystąpieniu strat i łagodzeniu skutków działania żywiołu w relacji z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego oraz perspektyw– możliwości i zagrożeń - rozwoju żeglugi śródlądowej.

Spotkaniu przewodniczył Pan prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik – Przewodniczący Rady GWRW Górnej Wisły. Uczestnikami spotkania byli: Pan Leszek Karwowski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pani prof. dr hab. Elżbieta Nachlik – Przewodnicząca Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Pan dr inż. Jerzy Grela – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pan mgr inż. Artur R. Wójcik – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Pan mgr inż. Witold Sumisławski - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Pan doc. dr Alfred Dubicki – Przewodniczący Prezydium Rady GWRW Środkowej Odry, Pan mgr inż. Stanisław Staniszewski – Przewodniczący Rady GWRW Górnej Odry, a także przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz redaktorzy mediów branżowych: Pani mgr Ewa Skupińska – Redaktor Naczelny „Gospodarka Wodna”, Pan red. Janusz Ostrowski – „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”, Pan red. Tadeusz Stec – „Gazeta transportowa – tygodnik logistyczny”, Pani red. Jolanta Czudak – „ARJOL MEDIA”.

 

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów w gronie eksperckim oraz wypracowanie wniosków i postulatów w formie wspólnej Uchwały Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły, Górnej Wisły, Górnej Odry oraz Środkowej Odry.


Notatkę ze spotkania można pobrać z naszego serwera.