banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniach 29-30.09.2011 roku, zgodnie z planem szkolenia obronnego RZGW Gliwice, przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z kierowniczą kadrą Zarządu. Podczas szkolenia omówiono przewidziane programem tematy związane z zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi istotnymi dla właściwego funkcjonowania RZGW Gliwice oraz przeprowadzono turniej strzelecki o Puchar Dyrektora RZGW Gliwice. Zawody strzeleckie stały się trwałym elementem szkolenia obronnego w Zarządzie. Zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne wpłynęły na podwyższenie wyszkolenia służb kryzysowych RZGW Gliwice.