banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 22 lipca 2011 r. została zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja – reprezentowanym przez Prezesa Klubu –Jacka Bożka, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach reprezentowanym przez Dyrektora RZGW w Gliwicach – mgr inż. Artur Wójcik.

W okresie od sierpnia 2011 r. do września 2012 r. Klub Gaja będzie realizował projekt „EKOLOKALNY WOLONTARIAT”, który dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ten ma na celu rozwój wolontariatu w Klubie Gaja oraz budowanie relacji społecznych.

Projekt „EKOLOKALNY WOLONTARIAT” realizowany będzie poprzez działania edukacyjne, aktywizujące i promocyjne.

Podsumowanie projektu odbędzie się podczas obozu integracyjno-szkoleniowego, gdzie w ramach zawartej umowy o partnerstwie, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeprowadzi spotkanie z wolontariuszami w zakresie edukacji z zakresu gospodarowania wodami, która jest jednym z zadań realizowanych przez w/w Zarząd.

Niniejszy projekt doprowadzi do rozwoju wolontariatu oraz do aktywnego zaangażowania się młodzieży w życie publiczne.