banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zamierzeniem polskich i czeskich izb członkowskich w Unii Izb Łaby/Odry (KEO) oraz Walnego Zgromadzenia była realizacja akcji promocyjnej dla międzynarodowego szlaku wodnego Odry w roku 2010. Akcja została przeprowadzona przez Sekretariat Generalny i komisję ds. transportu i infrastruktury Unii Izb Łaby/Odry przy współpracy z takimi partnerami jak: Niemcy, Polska, Czechy, p.t. ODRA-ODER 2010.

 

Zadaniem kampanii promocyjnej było podniesienie świadomości w sektorze politycznym jak również w opinii publicznej na temat żeglugi śródlądowej na Odrze. Taki rodzaj transportowy został wsparty przez KEO z uwagi na ekologiczność, na najniższe koszty zewnętrzne oraz na możliwość złagodzenia wzrostu transportu. Związku z powyższym stan szlaku wodnego Odry musi zostać ulepszony i doprowadzony do porządku. Celem dalszych poczynań jest aktywny udział w dyskusji związanej z kanałem Dunaj-Odra-Łaba oraz jego przyjęciu do sieci transportowych TEN-T, które maja być na nowo zdefiniowane.