banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Woda 2011 - Galeria

W dniach 7-9 czerwca na terenie i obiektach Zbiornika Wodnego w Przeczycach przeprowadzono szkolenie pod kryptonimem „WODA 2011”. Organizatorem ćwiczeń był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, będący administratorem obiektu hydrotechnicznego, we współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji w Katowicach.

 

W szkoleniu brali udział:
Kierownicy Zarządów Zlewni,
Kierownicy NW/ZW,
Kierownicy Wydziałów Dyrekcji RZGW
oraz pracownicy OKI i wykonujący zadania obronne.

 

Oprócz zajęć teoretycznych odbywały się na akwenie i w powietrzu zajęcia praktyczne. Gośćmi ćwiczeń byli:

Wojewoda Śląski,
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
Zastępca Dyrektora WBiZK UW w Katowicach,
Starosta Powiatu Będzińskiego,
Komendant Powiatowy Policji w Będzinie,
Wójt Gminy Mierzęcice.

W ramach ćwiczeń ogłoszono stały dyżur

 

Ponadto w zajęciach szkoleniowych wzięły również udział pododdziały antyterrorystyczne: z Krakowa, Wrocławia i Opola oraz Pluton Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego Wojewody Śląskiego w Katowicach. Razem z wymienionymi pododdziałami ćwiczyli przedstawiciele policji z Czech, piloci z Komendy Głównej Policji w Warszawie, komandosi z PSK w Lublińcu oraz Ratownicy GOPR – Grupy Beskidzkiej i WOPR z Katowic i Przeczyc.

 

Ćwiczenia wywołały ogromny, pozytywny oddźwięk mieszkańców miejscowości przyległych do Zbiornika Wodnego w Przeczycach. Na podsumowaniu trzydniowych zajęć stwierdzono jednoznacznie, że służby RZGW Gliwice, służby policji i podległe Wojewodzie osiągnęły znaczny profesjonalizm w swoich działaniach w sytuacjach zagrożenia powodziowego oraz wzajemnie poznały i zrozumiały zadania, które wykonują w sytuacjach kryzysowych poszczególne jednostki.Dalsza współpraca i wspólne ćwiczenia owocować będą wysokim stopniem sprawności podczas powodzi i w każdej innej sytuacji kryzysowej. Kierownicy jednostek ćwiczących podkreślili, że częściej będą przeprowadzać podobne, zajęcia, co tylko będzie podnosić na wyższy poziom sprawność operacyjną służb a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego.

Szkolenie „WODA 2011” w mediach:

 

Zapraszamy do naszej galerii Woda 2011