banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Dnia 12 maja 2011 r. w siedzibie RZGW Gliwice, w ramach kontynuacji i realizacji porozumienia o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa, odbyło się spotkanie Dyrektorów Zakładów Karnych w Jastrzębiu Zdroju, Zabrzu, Wojkowicach oraz Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej. Podczas spotkania, Dyrektor RZGW Gliwice – Pan Artur R. Wójcik podpisał z w/w zakładami umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych. Zapisy umów określają szczegóły w zakresie zatrudnienia skazanych w pracach związanych z gospodarką wodną na terenie RZGW Gliwice.