banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 12 kwietnia 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry, Prezydium Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie oraz zaproszeni goście: Pan kpt. ż. ś. dr Jan Pyś /Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu/, Pan Mariusz Przybylski /Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu/, Pan mgr inż. Robert Pabian /Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie/, Pan mgr inż. Hubert Wiśniewski /Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec/ oraz Pan mgr inż. Grzegorz Sokołowski /Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Zagospodarowania Lasu; Nadleśnictwo Rudziniec/ oraz Pan mgr inż. Stanisław Gruszczyński /kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice/.

 

 

 

Podczas spotkania przedstawiono prezentacje :


w ramach bloku informacyjnego:

 • „Zestawienie działań informacyjnych, konsultacyjnych oraz wspierających dotyczących projektów: >>Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami<< oraz >>Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy<< planowanych do realizacji przez RZGW Gliwice w roku 2011” – mgr Ksenia Starzec-Wiśniewska /Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice;

 • „Zmiany w Prawie wodnym – informacja dotycząca nowelizacji ustawy” - mgr Kornelia Ożóg /Specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice/;

 

w ramach bloku wykładów:

 • – mgr Mariusz Dyka /Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach/;

 • - kpt. ż. ś. dr Jan Pyś /Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu/;

 • - mgr inż. Robert Pabian /Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie/;

 • „Staw Poręba oraz stawy paciorkowe w Leśnictwie Proboszczowice realizowane w ramach >>Programu małej retencji<<, jako projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych” – mgr inż. Hubert Wiśniewski /Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec/ oraz mgr inż. Grzegorz Sokołowski /Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Zagospodarowania Lasu; Nadleśnictwo Rudziniec/;

 • „Poprawa gospodarki wodnej oraz pozytywne aspekty zwiększania retencji w Lasach Państwowych na przykładzie Nadleśnictwa Brynek” – mgr inż. Mariusz Ignasiak /Specjalista ds. Stanu Posiadania i Urządzania Lasu; Nadleśnictwo Brynek/.
  • sprzeciwu wobec ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem występowaniu skutków powodzi i ich usuwaniem,

  • zaopiniowania kandydatury Pana mgr inż. Stanisława Gruszczyńskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice;

  • wyrażenia opinii dotyczącej odwołania Pana mgr inż. Rafała Łagosza ze stanowiska Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice ds. Wdrażania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny – w związku ze złożeniem rezygnacji.

 • Przedstawiane prezentacje były bardzo interesujące i bogate merytorycznie oraz wywołały duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania.Wszystkim osobom wygłaszającym prelekcje składamy podziękowania, a zaproszonym gościom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie.


  Podczas spotkania Rada GWRW Górnej Odry zaopiniowała uchwałę w sprawie: „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rybnika”. Niniejszą uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie. Rady podjęły również uchwały w sprawie:

  Zapraszamy do zapoznania się z serwisem fotograficznym dokumentującym przebieg spotkania.