banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 1 lutego 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przygotowaniu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Celem generalnym opracowania Strategii jest stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczanie się mieszkańców regionu i przewóz towarów przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

 

Dokument Strategii powinien zawierać wyniki analiz, prognoz oraz ustaleń strategicznych dla obszaru całego Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania komunikacji publicznej wewnątrz aglomeracji miejskich oraz pomiędzy nimi. Jednym z zespołów powołanych do prac na przygotowaniem projektu Strategii będzie Komitet Sterujący ds. opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.


Dyrektor Artur R. Wójcik został zaproszony do wzięcia udziału w pracach Komitetu Sterującego, którego zadaniem będzie nakreślanie głównych kierunków prac oraz konstruowanie istotnych elementów tego dokumentu. Przedstawicielem RZGW Gliwice do prac operacyjnych został Pan Jarosław Smyłła /zastępca kierownika w Wydziale Przygotowania Inwestycji/.
Zainteresowanym szczegółowymi informacjami w przedmiotowym zakresie polecamy: www.slaskie.pl – zakładka Strategia transportu.