banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

SPOTKANIA EDUKACYJNE Z DZIEĆMI


Przedszkole „U BUNI” w Będzinie


Szkoła Podstawowa nr 10 w Mysłowicach

Na zaproszenie kierownictwa Prywatnego Przedszkola „U BUNI” w Będzinie w dniu 28 marca 2011 r. pogadankę na temat wody wygłosiła przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pani Ksenia Starzec-Wiśniewska. Dzieci wysłuchały informacji na temat właściwości wody, jej znaczenia w przyrodzie i w życiu człowieka. Szczególnie zaakcentowane zostały zagadnienia z zakresu ochrony zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Przedszkolaki miały okazję przypomnieć sobie i utrwalić wiadomości dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Młodzi słuchacze byli aktywnymi uczestnikami dyskusji i chętnie zabierali głos w dyskusji i dzielili się swymi przemyśleniami na tematy z zakresu zagadnień związanych z wodą.

W podsumowaniu uwaga przedszkolaków została skierowana także na naczelne hasło Dnia Wody w roku 2011 tj.: problematykę zapewnienia WODY DLA MIAST. Wychowankowie placówki wykazali się wiedzą, jak chronić przyrodę, w szczególności wodę. * Podczas spotkania przekazane zostały materiały informacyjne dot. działalności RZGW Gliwice. Wydział Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych opracował plastyczne materiały edukacyjne, które przekazano dzieciom.

 

W dniu 31 marca 2011 r. na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pani Kornelia Ożóg odwiedziła placówkę w celu wygłoszenia prelekcji z okazji obchodów święta DNIA WODY.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas 6 oraz ich opiekunowie. Zgodnie z ustalonym programem wprowadzono dzieci w temat związany z wodą w przyrodzie i życiu człowieka.

Następnie Pani Kornelia Ożóg przedstawiła prezentację: „Zarządzanie zasobami wodnymi – rola Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”. Prelegentka przedstawiła m.in. fotografie obrazujące przebieg powodzi, jaka miała miejsce w Polsce w 1997 r. i w 2010 r. oraz zdjęcia jazów i śluz znajdujących się w administracji RZGW Gliwice. Omówiono również główne cele Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ideę udziału społeczeństwa wraz z realizacją zadań w ramach procesu partycypacji społeczeństwa w opracowywaniu „Planów Gospodarowania Wodami”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Dzieci wykazały się wiedzą, jak chronić przyrodę wokół siebie. Na zakończenie spotkania Pani Pedagog przygotowała dla dzieci grę „1 z 10”. Dało to szóstoklasistom dużo satysfakcji i pozwoliło na efektywne przekazywanie wiedzy podanej w przystępny sposób. *Po zakończeniu spotkania nauczycielom przekazane zostały materiały informacyjne dotyczące działalności RZGW Gliwice wraz z mapą ilustrującą dorzecza Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z serwisem fotograficznym dokumentującym przebieg spotkań edukacyjno-informacyjnych.