banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa w Katowicach

Dnia 29 marca 2011 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa w Katowicach płk. Mirosławem Gawronem a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach mgr inż. Arturem R. Wójcikiem dotyczącego zatrudnienia skazanych do prac związanych z gospodarką wodną. Porozumienie jest konsekwencją podpisanego w dniu 24 marca 2011 r. porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej. Skazani zatrudnieni będą przy pracach związanych z gospodarką wodną na terenie RZGW Gliwice: - prace porządkowo- konserwacyjne, - wycinka drzew i zakrzaczeń, - usuwania skutków szkód powodziowych.