Drukuj
Kategoria: Archiwum Aktualności
Odsłony: 27938

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia
20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.


PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

W skład struktur Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wchodzi również:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2.