banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konkursie PRODUKT W OBIEGU!

 

 

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Adresatami konkursu są producenci, projektanci, dystrybutorzy, usługodawcy, którzy swoimi projektami lub produktami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne pod adresem: https://www.mos.gov.pl/o-ministerstwie/konkursy/szczegoly/news/konkurs-ministra-srodowiska-produkt-w-obiegu/
Zgłoszenia można nadsyłać do 25 września br.