banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Podpisaniem umowy na dofinansowanie, 20 grudnia 2016 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie projekt modernizacji Kanału Gliwickiego wkroczył w II etap realizacji. Inwestycja pod nazwą „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” znalazła się wśród pięciu innych inicjatyw, dotyczących szeroko pojętego transportu.
Za sprawą podpisania umowy o dofinansowanie modernizacje przejdą śluzy Kanału Gliwickiego w Sławięcicach i Nowej Wsi, położone na terenie województwa opolskiego. Wartość inwestycji to ponad 110 mln zł. Dofinansowanie UE wyniesie prawie 94 mln zł. II etapu projektu będzie realizowany w latach 2017-2020.


W ramach prowadzonych prac wyremontowane zostaną awanporty, w których m.in. powstaną nowe pomosty, punkty poboru wody i prądu dla jednostek korzystających z Kanału Gliwickiego. Na głowach górnej i dolnej wyremontowane i zrekonstruowane będą betony, remont przejdą też budynki sterowni, zarówno w części podziemnej, jak i nadziemnej oraz urządzenia mechaniczne i elektryczne napędowe wrót. Prace naprawcze zostaną wykonane w budynkach maszynowni. Kompleksowe roboty będą dotyczyły komór śluz: wyremontowane zostaną dna komór, stalowe ściany, wzmocniony będzie grunt wzdłuż ścian śluz. Także wrota wraz z osprzętem na każdej śluzie będą nowe. Po zakończeniu modernizacji nowe będzie również oświetlenie obiektów – stare i wysłużone zastąpią energooszczędne lampy LED. W czasie modernizacji powstanie nowy kanał obiegowy, możliwe będzie śluzowanie oszczędnościowe. W projekcie znalazły się też nowe budynki socjalne dla obsługi śluz oraz niektóre drogi i nawierzchnie na terenie obiektów.

II etap modernizacji Kanału Gliwickiego poprzedza planowane prace w zakresie koryta żeglugowego i modernizacji urządzeń towarzyszących, zapewniających funkcjonowanie szlaku żeglugowego. Między innymi na te właśnie kwestie uwagę zwrócił Tomasz Cywiński p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, podpisując umowę o dofinansowanie.

Dotychczas, w ramach trwającego jeszcze I etapu modernizacji śluz Kanału Gliwickiego prace zakończono na śluzach Rudziniec i Kłodnica, są zaś kontynuowane na obiektach w Łabędach i Dzierżnie.

Projekt modernizacji śluz odrzańskich ma na celu poprawę stanu technicznego śluz i niezawodność funkcjonowania urządzeń, zwiększenie możliwości przewozowych, wzrost bezpieczeństwa ruchu na Kanale Gliwickim, oszczędne gospodarowanie wodą, poprawę warunków środowiska naturalnego poprzez zastąpienie transportu drogowego, transportem wodnym oraz stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności regionu i podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej. Całość prac będzie prowadzona w taki sposób, by nie uniemożliwiać żeglugi po Kanale Gliwickim.

Projekt „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II”, realizowany na mocy umowy
nr POIS.03.02.00-00-003/16-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.