banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Kontynuowanie rozpoczętych robót i zabezpieczenie już wykonanych, inwentaryzacja placu budowy, przygotowywanie dokumentacji dla procedury wyboru nowego wykonawcy, planowany termin zakończenia inwestycji – między innymi o tych aspektach zbiornika Racibórz Dolny rozmawiali Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek, dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Bożena Goldamer-Kapała i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Szczeponek, którzy w dn. 6 grudnia 2016 r. w towarzystwie p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach – Tomasza Cywińskiego oraz inżynierów budowy, wizytowali powstający zbiornik przeciwpowodziowy.

 


W czasie spotkania gospodarczego na placu budowy Tomasz Cywiński podsumował dotychczasowy przebieg a także zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji. Inwestorowi zależy aby nie tracić sezonu budowlanego i optymalnie wykorzystać czas konieczny na konsolidację podłoża. Tym samym RZGW w Gliwicach będzie czynił starania, by Bank Światowy (współfinansujący przedsięwzięcie) wyraził zgodę na dalszą kontynuację robót przez podwykonawców, do czasu wyłonienia nowego wykonawcy generalnego.

 


Wizyta Wojewody Śląskiego na placu budowy była okazją, by po raz kolejny nadmienić, jakie są najbliższe perspektywy dla inwestycji. Otóż czynione czasochłonne procedury wyboru nowego wykonawcy, najpewniej pozwolą na rozpoczęcie przetargu w I kwartale 2017 r., zaś podpisanie umowy przypadnie na połowę 2017 r. Zarazem wykonawca zostanie bezzwłocznie wprowadzony na plac budowy, by przez kolejne dwa lata – druga połowa 2019 r. – zakończyć prace budowlane.


Temat budowy zbiornika kontynuowano w czasie spotkania Gości ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przedstawicieli RZGW w Gliwicach z samorządowcami z powiatu raciborskiego i wodzisławskiego oraz z prezydentem Raciborza Mirosławem Lenkiem, które odbyło się w Wiejskim Domu Kultury we wsi Grabówka.

fot. A.Hanusiak. Śląski Urząd Wojewódzki