banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

30 listopada 2016 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się kolejne i zarazem ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry.

Przebieg realizacji kluczowych dla RZGW inwestycji, plany gospodarowania odpadami oraz obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych stały się głównym przedmiotem zainteresowania Członków Rady.Pełniący obowiązki Dyrektora RZGW w Gliwicach, Tomasz Cywiński przywitał uczestników spotkania i zdał sprawozdanie z realizacji projektu modernizacji śluz Kanału Gliwickiego w Łabędach i Dzierżnie oraz budowy Zbiornika Racibórz Dolny. Członków Rady szczególnie interesowała sytuacja inwestycji w Raciborzu i plany na przyszłość związane z jej postępem po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą Zbiornika. Uczestnicy spotkania poznali także zamierzenia RZGW związane z II etapem modernizacji śluz odrzańskich, zlokalizowanych na Kanale Gliwickim w Sławięcicach i Nowej Wsi.
W czasie obrad Członkom Rady przedstawiono kluczowe zagadnienia planów gospodarowania odpadami dla województw opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Ponadto zainteresowanie Rady wzbudził temat obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

 Ostatniemu w tym roku posiedzeniu Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry towarzyszyła dyskusja, w czasie której poruszano kwestie perspektyw i wyzwań dla gospodarki wodnej w nowym, 2017 roku.