banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W czasie trzech dni szkolenia obronnego, wspólnie zorganizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach i we Wrocławiu, pracownicy obu Zarządów doskonalili swoje umiejętności i wiedzę na ewentualność wystąpienia różnorodnych zagrożeń.

Galeria
Od 31 sierpnia do 2 września br. w Łężycach (k. Dusznik-Zdroju) uczestnicy wyjazdowego szkolenia brali udział w wykładach poświęconych reakcjom w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w różnych aspektach, wystąpienia zdarzeń o charakterze kryminalnym lub chuligańskim, możliwości użycia wojska w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof. Duże znaczenie dla pracowników obu Regionalnych Zarządów miał blok tematyczny, dotyczący znaczenia infrastruktury krytycznej. Zajęciom teoretycznym towarzyszyła dyskusja uczestników, która była też okazją do wymiany doświadczeń. Równie ważne były warsztaty strzeleckie, w ramach których odbył się turniej o puchar Dyrektora RZGW we Wrocławiu. W czasie zajęć na strzelnicy myśliwskiej w Lądku-Zdroju uczestnikom przypomniano zasady obchodzenia się z bronią, każdy przeszedł też instruktaż posługiwania się karabinkiem sportowym, pistoletem MAG oraz AK 47. Pracownicy obu RZGW kolejno oddawali strzały, rywalizując w turnieju.
Coroczne szkolenia obronne dla pracowników RZGW w Gliwicach odbywają się nieprzerwanie od sześciu lat, a przy współpracy z wrocławskim RZGW od czterech. Zwykle w zajęciach obronnych, organizowanych przez RZGW w Gliwicach uczestniczą również różne formacje i służby, które zacieśniają współpracę, by jeszcze sprawniej i efektywniej reagować w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi.