banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Śluza Rudziniec

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach remontuje jazy na śląskich i opolskich rzekach, którymi administruje. Takie prace nie omijają też obiektów na Kanale Gliwickim. Oznacza to, że budowle hydrotechniczne, których zadaniem jest przepuszczanie nadmiaru wody w korycie czy jej okresowe piętrzenie, będą w pełni sprawne. Tym samym wzrasta bezpieczeństwo mieszkańców i terenów położonych w sąsiedztwie rzeki. Wszystko dlatego, że jazy zwykle przegradzające w poprzek dany ciek, usprawniają przepływ wód wezbraniowych, lodu, czy konarów powalonych drzew, niesionych przez nurt wody. Jazy służą również zasileniu kanałów żeglownych czy odcinków rzek, na których odbywa się żegluga. Jaz piętrzy wodę i kieruje ją poniżej (do kanału lub koryta innego cieku). Prace remontowe prowadzone są na jazach zarządzanych przez RZGW, których stan był niezadowalający. Nadgryzione zębem czasu mechanizmy, klapy i segmenty budowli, spękany beton, konieczność modernizacji instalacji elektrycznej i sterowania, czy wykonanie zamknięć remontowych – to główne czynniki, jakie zdecydowały o rozpoczęciu planowanych robót na jazach na rzece Kłodnicy w Gliwicach (remontowane dwa obiekty), oraz w Rudzińcu (gmina Pławniowice). Roboty o podobnym zakresie miały miejsce również w miejscowości Ujazd, gdzie wyremontowano jaz Kanału Gliwickiego a także w Kędzierzynie-Koźlu na Nowej Odrze. Większość prac zakończyła się jesienią tego roku. Jedna z budowli w Gliwicach, gdzie remont rozpoczął się w październiku br. będzie jak nowa na początku przyszłorocznego lata. Środki finansowe na prowadzenie prac pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich łączny koszt to blisko 7 mln zł.
Zakres realizowanych remontów jazów jest zbliżony na każdym z nich. Jazy po zakończonych pracach zyskały nowe warstwy betonu, nowe lub wyremontowane klapy, mechanizmy napędowe i uszczelnienia, gruntowną konserwację przeszły segmenty jazów. Starą i wysłużoną sieć energetyczną i sterowania zastąpiła nowa, nowe są również zamknięcia remontowe. Wyremontowano też budynki maszynowni jazów, gdzie znajdują się mechanizmy sterujące budowlą hydrotechniczną. Dodatkowo jaz w Rudzińcu doczekał się nowego budynku maszynowni.
Utrzymanie budowli hydrotechnicznych, takich jak jazy w pełnej sprawności pozwala administratorowi rzeki na odcinkowe sterowanie wodą w korycie cieku. Gdy zatem dochodzi do konieczności prowadzenia wód wezbraniowych, czy zasilenia np. kanału żeglugowego, gdzie okresowo występuje niedobór wody, zarządzający rzeką, mogą posłużyć się jazem, by przepuścić przez niego odpowiednią ilość wód. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach dokonuje bieżących konserwacji i napraw takich budowli, a także prowadzi ich kompleksowe remonty i modernizacje.

 

Śluza Rudziniec