banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaawansowanie prac nad Planami Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria, modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy w woj. śląskim, plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki to główne tematy, którym poświęcono XV-te w tej kadencji spotkanie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych, będących w administracji RZGW w Gliwicach.
26 maja uczestnicy obrad poznali szczegóły I etapu prac w ramach projektu modernizacji obiektów przeciwpowodziowych doliny rzeki Przemszy w woj. śląskim, którego zakres dotyczy Zbiornika Przeczyce. Cały projekt obejmie również uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria. Jak poinformował członków Rad, Bartosz Baliński z Zarządu Zlewni Przemszy w Przeczycach, realizowany projekt umożliwi również alimentowanie niskich przepływów w zakresie niezbędnym dla odbiorców wody poniżej zbiorników, powstrzyma postępującą erozję denną oraz przywróci przekrój regulacyjny rzeki na odcinku prowadzonych robót.
Uwagę zebranych zwrócił także powstający Plan przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów wodnych, administrowanych przez RZGW w Gliwicach, który przybliżył przedstawiciel wykonawcy (MGGP), Jerzy Grela.
Uczestnikom spotkania zaprezentowano również stan zaawansowania prac nad Planami Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz wdrażania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Tematy przedstawione przez Przemysława Mrzilka, kierownika Wydziału Przeciwpowodziowego RZGW w Gliwicach, wzbudziły duże zainteresowanie członków Rad.
W czasie dyskusji poruszano kwestie definicyjne i systemowe dla zjawiska suszy, zastanawiano się również w kontekście wyjątkowej specyfiki regionu, zarządzanego przez gliwicki RZGW, kiedy kończy się deficyt wody, a zaczyna susza? Rady rozważały także kwestie inwestycji ujętych w projektach Planów ZRP i narzędzi wspierających ich realizację.
Spotkanie stało się okazją do owocnej wymiany opinii i rozmów w gronie ekspertów.