banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

RZGW Gliwice ogłosza  Konkurs Pisemny - I PŁAWNIOWICE na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod prowadzenie pola campingowego - dz. 648/161, 374/162, 557/176 obr. Niewiesze

Ogłoszenie