banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Informacja o wyniku postępowania przetargowego w trybie CQS na:

„Świadczenie usług konsultingowych obejmujących usługi prawne i wsparcie dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Biura Wdrażania Projektu w Raciborzu w związku z realizacją prac określonych w Umowie Pożyczki nr 7436-POL zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju”.

1.    Wybrany oferent:

Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice

Uzasadnienie: Oferta Kancelarii Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska, ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

2.    Informacja o podmiotach ocenianych w postępowaniu przetargowym:

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice

Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice

KSP T.Strokosz i Wspólnicy Sp. K.
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice

Collect Consulting S.A
ul. Rolna 14
40-555 Katowice