banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

„Dnia 2 lutego 2015 roku, został rozstrzygnięty konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości położonych w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim o łącznej powierzchni 40,6510 ha w obrębie ewidencyjnym Brzeźce oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 400, 420, 421, 422, 449/386, 450/429, , 452/395, 453/403, 455/407, 457/425, 493/84, 495/80, 387, 423, 389, 392, 505/93, i w obrębie ewidencyjnym Studzionka oznaczonych numerami ewidencyjnymi 10, 12, 13, 21, 24, 25, 28, 33, 349/24, 350/7, 351/15, 352/9, 354/37, 259/17 będącymi własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie RZGW Gliwice, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą związaną z wycinką wikliny energetycznej. Szczegóły znajdują się na stronie http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/orzgw/gospodarka-nieruchomociami-skarbu-pastwa/oddawanie-nieruchomoci-w-dzieraw