Drukuj
Kategoria: Archiwum Aktualności
Odsłony: 6524

W ramach rozpoczętych 25 listopada minionego roku konsultacji społecznych projektów aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w całej Polsce odbywają się cyklicznie spotkania konsultacyjne i edukacyjne, panele dyskusyjne oraz seminaria dla poszczególnych regionów wodnych. W najbliższy czwartek, 12 lutego w Gliwicach odbędzie się konferencja regionalna, zaplanowana z myślą o przedstawicielach administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich środowisk zainteresowanych poprawą stanu wód w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki.
Podczas konferencji uczestnikom zostaną przedstawione cele i wyniki prac nad aPGW, projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) oraz inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach aPGW na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach.
Zapraszamy do aktywnego udziału w procesie konsultacji społecznych aPGW oraz wypełnienia ankiety internetowej na www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta. Przypominamy, że wypowiedzieć można się do 22 czerwca 2015 r.