banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Informujemy, że w związku z koniecznością uwzględnienia wyników prac prowadzonych w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, modyfikacji uległy projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Tym samym Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedłużył termin konsultacji społecznych aPGW do dnia 22 czerwca 2015 r.

Przypominamy, że dokumenty w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.apgw.kzgw.gov.pl., a w wersji papierowej m.in. w siedzibie RZGW w Gliwicach, przy ul. Sienkiewicza 2 (pok. 309, II piętro).