banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

"Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Biuro Wdrażania Projektu w Raciborzu prosi zainteresowane podmioty o:

Składanie wyrażenia zainteresowania udziałem w postępowaniu przetargowym na wybór usługodawcy na świadczenie usług konsultingowych obejmujących usługi prawne i wsparcie dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Biura Wdrażania Projektu w Raciborzu w związku z realizacją prac określonych w Umowie Pożyczki Nr 7436-POL zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.


Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.